Jdi na obsah Jdi na menu
 


Lisabon a okolí / Lisbon and surrounding

8. 2. 2008Lisabon centrum:

Lisbon in April 2007

Accomodation: Hotel Duas Nacoes http://www.duasnacoes.com/ directly on the pedestrian zone in Baixa (center of Lisbon). Excellent location just 200m far from Praca Commercio, even less to tram 28, the same to metro station Baixa. 25 minutes by taxi to/from airport (and about 12 Eur). 85Eur for room with doublebed per night. Beautiful breakfast room decorated by azulejos and excellent view - ask for the 3rd floor or higher! :-)Transport: I am afraid the Lisbon is not frequent destination of the low cost airlines. But even going from Prague via Frankfurt / Munich was still reasonable.


Local transport: definitely buy Lisboa card (in information centers, one is directly on Praca Commercio). 15 Eur for 1 day, 25 for 2 days, 31 for 3 days. It will help you to get free of charge to 26 museums, use municipal transport (trams, buses, metro, elevators) and even trains to Sintra or to Cascais (this you'll find useful during your trip to Sintra or Cabo da Roca.


Weather: excellent. Occassional heavy rains are possible.

People: absolutely great and friendly (but.. beware of pickpocketers, as in any other city.. You will recognize them easily: they sometimes look like serious businessmen and definitely not like pickpocketers, esp. in tram 28)

Top list places to see:

1.Praca Commercio in Baixa and surrounding.

Best walk is from metro Parque next to the Park of Eduard VII down to Avenida, Rossio to Praca Commercio. This is kind of local Champ's Elysees or Wentzeslaw square or Rambla or...

2. Castle of St.Jorge.

Take the tram 28 next to Praca Commercio. Going with this old tram is great experience. Get off at about 5th stop and continue to Castle. Recommended at sunset, great view. The trams are beautiful example of human tolerance. If the van has to deliver some goods and stops on the rails (there is no place next to the rails) for few minutes to offload, the tram driver stops patiently as well. No bells ringing, no hysterical scene (which would be definitely the case in Prague...) just lets wait for a while. Streets are sometimes so narrow that the pedestrians have really lean strongly towards the walls of houses in order to let tram pass by.

3. Belém
Take the tram 15 (surprisingly it goes from Praca Commercio as well) and get off in Belém (20-30mins ride) in front of the monastery of St.Jeronimus. Visit the monastery, Belém tower (Torre de Belém) defending entry of river Tejo and the monument.. Take some little cakes / pies in the restaurant next to monastery, they produce them since 1837 (daily fresh!). If you are not yet completely destroyed, see as well Museum of Coaches about 300 meters further in the direction back to the center.

4. Sintra
You can connect this trip with Cabo da Roca (the most western point of Europe). Take train to Cascais (from the railway station just 500m from Praca Commercio), which goes each 15 minutes. After half an hour you reach Cascais. Find the bus terminal (it is at the basement level of the house opposite to the railway station) and the bus 203 goes to Sintra via Cabo da Roca. Get off on Cabo da Roca and enjoy the spirit of the great discoveries of the past. It is still there. Looking over the endless ocean you will admire the brave hearts of the sailors of the past and maybe a bit regret that this time is already over...
Continue to Sintra, visit the National Palace, climb to the Castelo dos Mouros. Do not forget to see the Museum of Toys - beautiful return to your childhood. 40,000 toys of all ages - the life hobby of Mr. Joao Arbues Moreira.
Return from Sintra by train to Lisbon - each 20 minutes, in the peak hours each 10 minutes.


5. Elevators
Unbelievable way of transport between the city quarters that are on quite different levels. Do not miss esp. St.Justa, which takes you from Baixa to Bairo Alto. This is real lift. Other elevators look like "funicular", e.g. going to the Montmartre in Paris or to Petrin in Prague.

6. Fado
And once you are in Bairo Alto, or maybe in Alfama, do not forget to spend evening in restaurant with fado performance. It is a bit of folk music, a bit of chanson... you will probably not understand it, but it is anyway beautiful!


And for those interested the real view to my four days:

27.4.2007 16:00 arrival to Lisbon airport; transfer to the hotel. Praca Commercion, Santa Justa, Bairo Alto and dinner there.

28.4.2007 Buying Lisbon card (3 days = 31 EUR). Going by tram to Belem. Monument, Tore de Belem, Sao Jeronimo, small restaurant with pastry, museum of coaches. By tram back to center. Tram 28, castle of St.Jorge. Going by Tram 28 back down and to Bairo Alto. Dinner with Fados. By walk down to the hotel in Baixa [Baisha].

29.4.2007 By train to Sintra. Climbing to Castelo dos Mouros. Visit of the Museum of Toys and meeting Joao Arbues Moreira. Exhibition of bonsai. A lot of people, getting back to Lisbon. Lifted by St.Justa to Bairo Alto for dinner. Watching the Benfica-Sporting match in the restaurant next to. Heavy rain late evening, used taxi to the hotel. Slippy cobblestones.


30.4.2007 By train to Cascais, by bus 203 to Cabo da Roca. 1 hour of admiration of natural beauties. By bus to Sintra. National Palace with its chimneys. Coffee in small cafeteria (4x espresso picolo with cake for 5,9 EUR).
By train back to Lisbon. Going to Parque to admire park of Eduard VII. Walking down to the monument of Marquis Pombal and down to Avenida, then by metro to hotel. Another wild ride by tram 28 up and down to the square next to Rossio. Walking the street of small restaurants up to Lavra elevator. Going up and walking down. Dinner in cervejarija with crazy waiter running the whole evening through the restaurant.

1.5.2007 - return

Lisabon v dubnu 2007

Ubytování: Hotel Duas Nacoes http://www.duasnacoes.com/ přímo na pěší zóně v části Baixa (dolní město, centrum Lisabonu). Vynikající místo cca 200m od Praca Commercio a ještě blíže na tramvaj č.28, přibližně stejně daleko ke stanici metra Baixa. Na letiště je to cca 25 minut taxíkem (stojí to cca 12EUR). Ubytování stojí 85EUR za pokoj s dvoulůžkem. Místnost, kde se podávají snídaně, je naprosto nádherně vyzdobena azulejos (modré kachlíky typické pro Portugalsko). Z hotelu je překrásný výhled na pěší zónu, požádajte aspoň o 3.patro nebo výše :-)

Doprava: Obávám se, že Lisabon není v současnosti destinací navštěvovanou nízkonákladovými aeroliniemi. Ale i cesta z Prahy přes Frankfurt nebo Mnichov byla za přijatelnou cenu (7000 - 8000 Kč).

Místní doprava: určitě si kupte lisabonskou kartu (v informačních střediscích, jedno je přímo na Praca Commercio). 15 Eur na 1 den, 25 Eur na 2 dny, 31 na 3 dny.  Pomůže vám dostat se zdarma do 26 muzeí, zdarma je i městská doprava (tramvaje, autobusy, metro, výtahy) a dokonce i příměstské vlaky do Sintry nebo Cascais, což využijete při návštěva Sintry nebo Cabo da Roca.

Počasí: vynikající. Ale pokud prší, může pršet velmi vydatně.

Lidé: skvělí a přátelští (nicméně: pozor na kapsáře, stejně jako kdekoliv jinde. Poznáte je snadno: vypadají někdy jako seriozní obchodníci v oblecích a určitě ne jako kapsáři, zejména v tramvaji č. 28)

Místa k navštívení:

1. Praca Commercio v Baixa a okolí

Krásná procházka je od metra Parque vedle Parku Eduarda VII dolů na Avenidu, Rossio a Praca Commercio. Je to něco jako místní Champ's Elysees nebo Václavské náměstí nebo Rambla nebo..

2. Hrad sv.Jiří

Sedněte na tramvaj 28 poblíž Praca Commercio. Jízda touto tramvají je skutečným zážitkem. Vystupte cca na 5. zastávce a pokračujte pěšky k Hradu. Doporučuji výhled při západu slunce. Tramvaje jsou krásným příkladem lidské tolerance. Pokud musí nějaká dodávka vykládající zboží zastavit na kolejích (vedle nich nebývá místo) na několik minut, pak se řidič tramvaje trpělivě zastaví. Žádné vyzvánění, žádné hysterické záchvaty pražského typu.. prostě se chvíli počká. Ulice jsou někdy natolik úzké, že se i chodci musejí poměrně těsně přitisknout k domům, aby mohla tramvaj projet.

3. Belém

Sedněte na tramvaj 15 (překvapení: jede rovněž z Praca Commercio) a vystupte po 20-30min v Belému před klášterem Sv.Jeronýma. Navštivte klášter, Belémskou věž (Torre de Belém) střežící ústí řeky Tejo a Monument. Dejte si koláčky v restauraci vedle kláštera, pečou je tam denně od roku 1837. A pokud nejste ještě úplně zničení, navštivte Muzeum kočárů, které je asi 300m daleko ve směru zpět do centra.

4. Sintra

Tento výlet můžete spojit s Cabo da Roca (nejzápadnější místo Evropy). Použijte vlak do Cascais (nádraží je asi 500m od Praca Commercio), jezdí každých 15 minut. Po půl hodině dojedete do Cascais. Najděte autobusové nádraží (je v podzemí pod domem naproti nádraží) a autobusem č. 203 se dostanete přes Cabo da Roca do Sintry. Vystupte na Cabo da Roca a nasajte atmosféru velkých zaoceánských výprav historie. Dodnes je tam cítit. A při pohledu do nekonečna Atlantiku budete obdivovat statečná srdce námořníků v minulosti a možná trochu zalitujete, že tato doba je již za námi...

Pokračujte dalším autobusem do Sintry, navštivte National Palace, vyjděte nahoru na Maurský hrad (Castelo dos Mouros). Nezapomeňte se zastavit v Muzeu hraček - je to krásný návrat do dětství. 40,000 hraček pro děti každého věku - celoživotní koníček pana Joao Arbuese Moreiry. Zpáteční vlak ze Sintry do Lisabonu jede každých 20 minut, ve špičce každých 10 minut.

5. Výtahy

Neuvěřitelný způsob dopravy mezi městskými částmi, které jsou na velmi rozdílných úrovních. Nevynechejte hlavně St.Justa, který jezdí z Baixa do Bairo Alto. Tento je opravdovým výtahem. Ostatní výtahy jsou spíše lanovkami, jako třeba ta, co jezdí na Montmartre v Paříži či na Petřín v Praze.

6. Fado

Jesltliže už jste v Bairo Alto nebo v Alfamě, nezapomeňte strávit večer v restauraci, kde se hraje či zpívá fado. Je to trochu lidové hudby a trochu šanzónu. Je to zážitek, i když pravděpodobně nebudete rozumět ani slovu!

Pro ty, které zajímá, jak se to dá opravdu stihnout v reálu:

27.4.2007 16:00 přílet do Lisabonu, transfer do hotelu. Návštěva Praca Commercion, Santa Justa do Bairo Alto a večeře.

28.4.2007 zakoupit lisabonskou kartu na 3 dny za 31 EUR do Belému. Tramvají do Belému k Monumentu, Belémské věži, klášter Sv.Jeronýma, koláčky v restauraci s pekárnou, muzeum kočárů. Tramvají zpět do centra. Pak tramvají 28 je hradu sv.Jiří a po návštěve hradu stejnou tramvají zpět přes centrum na druhý kopec do Bairo Alto. Večeře s fado a pak pěšky dolů do Baixa.

29.4.2007 Vlakem do Sintry. Pěšky na Maurský hrad. Návštěva Muzea hraček a setkání s panem Moreirou. Výstava bonsaí. Všude spousta lidí, takže vlakem zpět do Lisabonu. Výtahem sv.Justa do Bairo Alto na večeři. A jedním okem sledování místního derby Benfica - Sporting na televizi v restauraci naproti. Pozdě večer přišel liják, takže do hotelu taxíkem a po kluzkých dlažebních kostkách doklopýtat do hotelu.

30.4.2007 Vlakem do Cascais a autobusem 203 na Cabo da Roca. Hodinka obdivování přírodních krás. Dále autobusem do Sintry. Národní palác a jeho úžasné komíny. Kávička v malé kavárně (4 espresa s koláčkem dohromady za 5,9 EUR). Vlakem zpět do Lisabonu. Přes Parque do Parku Eduarda VII. Pěší procházka dolů k památníku Markýze Pombala a dolů po Avenidě, pak metrem do hotelu. Další cesta tramvají 28 nahoru a pak zase dolů na Rossio. Uličkou plnou malých restaurací k výtahu Lavra. Večeře v pivnici se šíleným číšníkem poletujícím celý večer po restauraci.

1.5.2007 - ranním letem zpětCabo da Roca, Sintra:

 

Náhledy fotografií ze složky Lisabon 2007

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář